We found 0 resources for you...

171 1

श्रीमद्भगवद्गीता मराठी | Shrimad Bhagwat Geeta (Marathi)

“श्रीमद्भगवद्गीता” हा प्राचीन भारतीय ग्रंथ आहे. वेदांच्या अखेरच्या रचनेतील एक ग्रंथ. ‘गीतोपनिषद’ म्हणूनही प्रसिद्ध. त्यात भगवान श्रीकृष्णांनी…

56 0

अध्यात्म संवाद | Adhyatma Sanvaad (Marathi)

ब्रह्मचैतन्य श्रीगोंदवलेकर महाराजांचे परमभक्त पू. बाबा (के.वि.) बेलसरेयांच्याकडे काही भक्तगण दर शुक्रवारी अध्यात्म चर्चेसाठी जमत असत. सहसाश्रीमहाराजांचे…

53 0

योगी कथामृत | Yogi Kathamrit (Marathi)

क्रियायोगी परमहंस योगानंदांची आत्मकहाणी … बालपणीचे विलक्षण अनुभव, अनेक साधूपुरुषांच्या तरुणपणी झालेल्या भेटी. ही एका महान योग्याची…