We found 0 articles by this author...

Admin

165 1

श्रीमद्भगवद्गीता मराठी | Shrimad Bhagwat Geeta (Marathi)

“श्रीमद्भगवद्गीता” हा प्राचीन भारतीय ग्रंथ आहे. वेदांच्या अखेरच्या रचनेतील एक ग्रंथ. ‘गीतोपनिषद’ म्हणूनही प्रसिद्ध. त्यात भगवान श्रीकृष्णांनी…