Hello! We have 0 resources for you...

31 1

श्रीमद्भगवद्गीता मराठी | Shrimad Bhagwat Geeta (Marathi)

“श्रीमद्भगवद्गीता” हा प्राचीन भारतीय ग्रंथ आहे. वेदांच्या अखेरच्या रचनेतील एक ग्रंथ. ‘गीतोपनिषद’ म्हणूनही प्रसिद्ध. त्यात भगवान श्रीकृष्णांनी…

9 0

अध्यात्म संवाद | Adhyatma Sanvaad (Marathi)

ब्रह्मचैतन्य श्रीगोंदवलेकर महाराजांचे परमभक्त पू. बाबा (के.वि.) बेलसरेयांच्याकडे काही भक्तगण दर शुक्रवारी अध्यात्म चर्चेसाठी जमत असत. सहसाश्रीमहाराजांचे…

9 0

षट्चक्र दर्शन व भेदन | Shatchakra Darshan Va Bhedan (Hindi)

या ग्रंथात योगशास्त्रमध्ये वर्णन केलेल्या षटचक्रांची वेदांतशास्त्रदृष्ट्या व मंत्रदृष्ट्या माहिती देण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे षट्चे अनुभवाने…

error: